Miért érdekes?

Az erőforrások – és ide nemcsak az energiahordozók tartoznak, hanem pl. az ökológiai rendszerek, mint „szolgáltatók”, és a talaj is – használatának intenzitása várhatóan a jövőben is növekedni fog, gondoljunk csak az emberi populáció növekedésének mértékére, és növekvő igényeire. Az ember, megjelenése óta, jelentős hatással volt a bioszféra anyagforgalmára, a jelenleg is zajló klímaváltozás is ennek következménye. A klíma és annak változásai, tapasztalhatjuk, jelentős hatással vannak a földfelszíni életre. Ám ennek a fordítottja is igaz: a felszínen és a felszín alatt zajló folyamatok is hatnak az atmoszféra működésére. A különböző komponensek között zajló anyagáramok megértésével közelebb kerülhetünk a jelenleg zajló klímaváltozás okainak tisztázásához és a változások esetleges lassításához, ami jelenleg az egyik legfontosabb célkitűzés a klímapolitikában.

2018. február 8., csütörtök

Klímaváltozás-tagadás és személyiségA klímaváltozás-tagadás hátterében a hierarchikus hatalmi struktúrákhoz való ragaszkodás, valamint különböző személyiségjegyek, mint az empátia alacsony szintje és az erős dominancia-igény állhatnak. 

Egy érdekes rövid hírre bukkantam egy lapban. Megkerestem a hivatkozott cikket, gondoltam, érdemes a témát alaposabban bemutatni.
A cikk szerzői szerint a mitigációs stratégiák hatékonysága részben valószínűleg azért csekély, mert a klímaváltozás tényét máig sokan vitatják, sőt, elutasítják. A tanulmány 221 résztvevő kikérdezésén alapult, a kérdések között, melyek a dominancia, a természettel való kapcsolat, az empátia, a klímaváltozás-tagadás szintjeit igyekeztek mérni, ilyenek szerepeltek: 
  • ·         „Valószínűleg jó dolog, hogy bizonyos csoportok feljebb, mások lejjebb vannak.”
  • ·         „Az emberiségnek uralkodnia kell a természet felett.”
  • ·         „Az állatok alacsonyabb rendűek, mint az emberek.”
  • ·         „A társadalom igazságos.”
  • ·         „Ragaszkodom ahhoz, hogy mások is úgy csinálják a dolgokat, ahogyan én.”
  • ·         „Melegszívűnek gondolom magam.”
Az adatok alapján modellezték a változók kapcsolatait, a lehetséges ok-okozati összefüggéseket, és ezek alapján állapították meg a személyiségjegyek, társas viszonyulások és a klímaváltozás-tagadás alábbi magyarázatát:
A klímaváltozás-tagadás hátterében a kutatás szerint a társas dominancia-viszonyok (SDO: social dominance orientation) állhatnak: azok a személyek, akik klímaváltozás-tagadók, erősebben ragaszkodnak a társadalmi egyenlőtlenségek fennmaradásához, vagyis a hierarchikus hatalmi struktúrákhoz, valamint a természet-ember viszony tekintetében az ember kiaknázó, fölényes helyzetét tekintik természetesnek. Vagyis, kevésbé hajlandóak a klímaváltozást ember okozta ténynek elfogadni, hiszen bármilyen beavatkozás azzal járhat, hogy a társas és a természettel szembeni hierarchia felbomlik.
Két fő személyiségjegy áll szoros kapcsolatban az SDO-val: az empátia és a dominancia-igény. Az empátiával reciprok a kapcsolata, aki nem empatikus, az nem látja a klímaváltozás következményeit problémának, különösen akkor nem, ha őt közvetlenül nem is érintik. A dominancia-igény ezzel szemben együtt mozog az SDO-val: a hatalomhoz, kontrollhoz, erőhöz való ragaszkodás, a másokkal és a természettel szembeni fölény elvesztésének féltése a klímaváltozás-tagadás egyik fő oka.
A cikk megemlíti, hogy Svédországban, a vizsgálat helyszínén alapvetően eléggé környezetbarát a társadalom hozzáállása, és a kulturális kontextussal változhatnak az eredmények. Záró gondolata az, hogy fontos lenne a domináns, cselekvési és döntési helyzetben lévőkkel megláttatni, hogy a klímaváltozással való foglalkozás nem veszélyezteti a szociális hierarchiát, illetve tisztán mindenki számára előnyökkel jár.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése